Thai English

เกี่ยวกับเรา

SUVARNABHUMI MILLIONAIRE PROPERTY

บริษัทฯได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 010555707983 ด้วยทุนจดทะเบียน สามล้านบาทถ้วน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นศูนย์กลางบริการรับ ฝาก ซื้อ – ขาย – เช่า และบริการเกี่ยวกับจัดหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ ได้ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานผู้บริหารที่ได้สร้างสมประสบการณ์ และ ความชำนาญ และ เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์มานานหลายปี ทั้งได้ผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตรและหลายสถาบันมีทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎี จนพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลนับไม่ถ้วน เคยอบรมตัวแทนนายหน้ามาหลายรุ่น จนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย มีใบอนุญาตจากสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ( Thai Real Estate Broker Association ) ประเภทสมาชิกสามัญนิติบุคคล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ National Association of Realtors ( NRDS # 61223184 ) ซึ่งการันตีได้ว่า เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ โดยไม่แพ้บริษัทอื่นๆอย่างแน่นอน

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้ฝากซื้อ – ขาย – เช่า – เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ จะให้ความไว้วางใจในการที่จะให้บริษัทฯดูแลทรัพย์ของท่าน และ ทางบริษัท ขอยืนยันว่าจะให้การบริการที่ดี พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าท่านจะไม่ผิดหวัง ถ้าหากท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ ดูแลทรัพย์สินของท่าน ด้วยสัญญาบริการของ บริษัท สุวรรณภูมิ เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด

( suvarnabhumi estate agency co.,ltd.commitment to service )

แผนบริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการทำงานของบริษัทอย่างเป็นระบบเมื่อท่านใช้บริการจากเราและตัวแทนบริษัทในด้านการตลอด แก่อสังหาริมทรัพย์ของท่านต่อไปนี้

 1. ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาที่เหมาะสมพร้อมให้ข้อมูลบ้านในบริเวณใกล้เคียง
 2. ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย
 3. ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย
 4. จัดให้มีการถ่ายรูปบ้านของผู้จะขายเพื่อใช้ในการตลาดและส่งเสริมการขาย
 5. จัดส่งรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้จะขายไปยังระบบบริการข้อมูลส่วนกลางของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูล และรูปถ่ายบ้านของผู้จะขายจะสามารถกระจายไปเพื่อเสนอขายได้โดยการทำตลาดของบริษัท
 6. นำทรัพย์สินลงใน Internet :- Suvarnabhumi-estate.com, Suvarnabhumi-estate.net และ DDproperty.com รวมเว็บไซต์อื่นๆเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน
 7. ทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสัดส่วนที่เหมาะสมและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ
 8. ประสานงานกับพนักงานขายของบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินการขายและพยายามให้ความร่วมมือกับนายหน้า และ พนักงานขายอื่นๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
 9. พาลูกค้าผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน และนำเสนอสินเชื่อเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 10. เป็นตัวกลางต่อรองราคาให้เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย
 11. จัดเตรียมเอกสารและทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 12. ประสานงานเรื่องนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 13. ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจ
 14. ช่วยในการหาที่อยู่ใหม่แก่ผู้จะขาย โดยผ่านระบบข้อมูลของ บริษัทฯในระหว่างที่ผู้จะขายดำเนินการขายที่อยู่เดิม