Thai English
 • อยากซื้อ-อยากขาย

  ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
 • อยากซื้อ-อยากขาย

  ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
 • อยากซื้อ-อยากขาย

  ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
 • อยากซื้อ-อยากขาย

  ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
 • อยากซื้อ-อยากขาย

  ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More

ข่าวและบทความ

สิทธิประโยชน์ของโครงการ

 • สะดวกและประหยัดเวลา
 • ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
 • ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
 • ได้รับข้อมูลทรัพย์สินโดยละเอียด
 • ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
 • มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรองให้ซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม
 • มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการชี้เขตทำรังวัด
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนนิติกรรม
 • ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกดสารการจดทะเบียนนิติกรรม
 • มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
 • มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
 • ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร

สัญญาฝากขายแบบปิด (EXCLUSIVE)ให้ประโยชน์ผู้ขายอย่างไร

 • ตัวแทนจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่
 • ตัวแทนจะไม่เก็บข้อมูลไว้เพียงผู้เดียว แต่จะกระจายออกให้มากที่สุด
 • ตัวแทนจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้ตัวแทนรายอื่นช่วยขาย
 • ตัวแทนรายอื่น จะยอมส่งผู้ซื้อของตนให้เข้ามาชมทรัพย์สิน
 • ตัวแทนจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ
 • ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้เร็วกว่า และได้ราคาดีกว่า

ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย