Thai English
  • อยากซื้อ-อยากขาย

    ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
  • อยากซื้อ-อยากขาย

    ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
  • อยากซื้อ-อยากขาย

    ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
  • อยากซื้อ-อยากขาย

    ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More
  • อยากซื้อ-อยากขาย

    ทางเราบริการรับฝาก ขาย-เช่า-เซ็ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้เรา หรือทางเรามีบริการให้พนักงานไปติดต่อท่านถึงที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของระบบเรา Read More

ข่าวและบทความ

สิทธิประโยชน์ของโครงการ

  • สะดวกและประหยัดเวลา
  • ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
  • ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
  • ได้รับข้อมูลทรัพย์สินโดยละเอียด
  • ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
  • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
  • มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรองให้ซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม
  • มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง
  • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการชี้เขตทำรังวัด
  • ได้รับคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
  • ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนนิติกรรม
  • ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกดสารการจดทะเบียนนิติกรรม
  • มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
  • มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
  • ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร

สัญญาฝากขายแบบปิด (EXCLUSIVE)ให้ประโยชน์ผู้ขายอย่างไร

  • ตัวแทนจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่
  • ตัวแทนจะไม่เก็บข้อมูลไว้เพียงผู้เดียว แต่จะกระจายออกให้มากที่สุด
  • ตัวแทนจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้ตัวแทนรายอื่นช่วยขาย
  • ตัวแทนรายอื่น จะยอมส่งผู้ซื้อของตนให้เข้ามาชมทรัพย์สิน
  • ตัวแทนจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ
  • ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้เร็วกว่า และได้ราคาดีกว่า

ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย